ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่องการดูแลสุขภาพแบบแพทย์องค์รวม พร้อมทั้งรับบริการตรวจสุขภาพกระดูกสันหลังได้ฟรี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 สำรองที่นั่งด่วนมีจำนวนจำกัด สอบถามข้อมูล โทร. 086-329-5242 , 086-355-8124 สบายดีกับดีสปายน์แล้วพบกันนะค่ะ

ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่องการดูแลสุขภาพแบบแพทย์องค์รวม พร้อมทั้งรับบริการตรวจสุขภาพกระดูกสันหลังได้ฟรี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2554